Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  HỌC KỲ 1 (2018-2019)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thừa
  Ngày gửi: 13h:45' 29-01-2019
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
  TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 02 trang)
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Môn: GDCD 11
  Năm học: 2018 - 2019

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
  
  Họ và tên học sinh: .........................................................................................
  Số báo danh: .................................................................................. Lớp ........
  Phần I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
  Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
  Câu 1: Những hạn chế của nông thôn Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:
  A. Quỹ đất còn thấp, đất đai kém màu mỡ.
  B. Thiếu lực lượng lao động phổ thông.
  C. Nông sản thiếu, không đủ xuất khẩu.
  D. Chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển dịch kinh tế, lao động còn chậm.
  Câu 2: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng ...
  A. thước đo giá trị. B. phương tiện thanh toán.
  C. tiền tệ thế giới. D. phương tiện cất trữ.
  Câu 3: Trên thị trường, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường sẽ như thế nào?
  A. Giá cả thị trường thấp hơn giá trị hàng hóa.
  B. Giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa.
  C. Không xác định được.
  D. Giá cả thị trường ngang bằng giá trị hàng hóa.
  Câu 4: Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào?
  A. Tư liệu lao động và sức lao động.
  B. Đối tượng lao động và tư liệu lao động.
  C. Đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động.
  D. Đối tượng lao động và sức lao động.
  Câu 5: Bác A có 10 con gà, bác đem cho con trai 2 con, giữ lại 2 con để làm giống. Số còn lại đem ra chợ bán để mua các sản phẩm tiêu dùng khác. Vậy có bao nhiêu con gà trở thành hàng hóa?
  A. 4. B. 10. C. 2. D. 6.
  Câu 6: Hoạt động nào giữ vai trò là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội?
  A. Chính trị. B. Khoa học
  C. Văn hóa. D. Sản xuất vật chất.
  Câu 7: Trong xã hội có 3 người sản xuất cùng một hàng hóa có chất lượng như nhau, nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: người thứ nhất 6 giờ, người thứ hai là 8 giờ và người thứ ba là 10 giờ. Trong khi đó trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận thời gian lao động xã hội cần thiết là 8 giờ. Vậy người sản xuất nào sẽ có lãi?
  A. Người thứ nhất và người thứ hai. B. Chỉ duy nhất người thứ nhất.
  C. Người thứ nhất và người thứ ba. D. Người thứ hai và người thứ ba.
  Câu 8: Chủ xí nghiệp A đang sản xuất loại hàng hóa mà trên thị trường cung đang lớn hơn cầu, giá bán thấp. Để có lãi, chủ xí nghiệp A phải làm gì?
  A. Chuyển sang sản xuất một loại hàng hóa khác mà cung nhỏ hơn cầu.
  B. Giảm tiền lương của công nhân.
  C. Tuyên bố phá sản.
  D. Tiếp tục sản xuất, đợi giá cả tăng lên trở lại.
  Câu 9: Theo quan điểm Mác – Lê nin, nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác tiến bộ hơn?
  A. Sự phát triển kinh tế. B. Sự phát triển văn hóa.
  C. Sự thay đổi của các nhân tố tự nhiên. D. Ý muốn của con người.
  Câu 10: Đối tượng lao động nào sau đây có sẵn trong tự nhiên?
  A. Cây trong rừng, sắt thép để chế tạo máy.
  B. Cây trong rừng, khoáng sản trong lòng đất.
  C. Tôm cá dưới sông, đất, giấy.
  D. Đất, khoáng sản, gạch.
  Câu 11: Khi năng suất lao động ở mức trung bình, mỗi ngày 8 giờ, người lao động sản xuất ra 8 hàng hóa. Vậy lượng giá trị của 1 hàng hóa là?
  A. 24 giờ. B. 1 giờ. C. 16 giờ. D. 8giờ.
  Câu 12: Nền kinh tế nước ta hiện nay có bao nhiêu thành phần kinh tế?
  A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
  Câu 13: Đâu được xem là cơ cấu cốt lõi của cơ cấu kinh tế?
  A. Cơ cấu thành phần. B. Cơ cấu nền kinh tế.
  C. Cơ cấu vùng
   
  Gửi ý kiến